تالاب زيباي «لپو» واقع در شرق مازندران که مأمن پرندگان مهاجر بود، به دليل بي‌کفايتي کارگزاران رژيم به‌طور کامل خشک شد.

صفحه1 از5248