Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

درحالیکه بحران حکومت آخوندی به خاطر حمایتهای جوانان از مجاهدین به ویژه در شبکه های اجتماعی بالا گرفته است، وزیر ارتباطات رژیم، اعتراف کرد در دوره نمایش انتخابات تلاش کرده که کانالهای مربوط به مجاهدین را در تلگرام مسدود کند، ولی تلگرام از بستن کانالهای سیاسی خودداری کرده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نصب آرم سازمان، شعار نويسي در شهرهاي: تهران، شيراز، اصفهان، يزد، اهواز، بندرعباس، كهكيلويه و بويراحمد – دهدشت، كرج، باشعار: ايران آزاد با مريم رجوي - زنده باد ارتش آزديبخش ملي ايران - براي آزادي و حاكميت مردم به‌ پيش به پيش- سرنگوني آزادي با ارتش آزادي

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه1 از5215