اخبار ايران

مارک دوبوویتز: مرگ رفسنجانی پدرخوانده برنامه تسلیحاتی و تروریزم

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

مارک دوبوویتز مدیر اجرائی موسسه دفاع از دمکراسی ها و کارشناس تحریم ها علیه رژیم ایران در رابطه با مرگ رفسنجانی نوشت: خبر خوب: مرگ رفسنجانی پدر خوانده برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران, کسی که مخالفان ایرانی را ترور کرد و از تروریزم بعنوان یک ابزار دولتی استفاده کرد.
توئیتر مارک دوبوویت

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter