اخبار ايران

اینترنشنال بیزنس تایمز: مرگ رفسنجانی به معنی بحران سیاسی در ایران است

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

ااینترنشنال بیزنس تایمز: مرگ رفسنجانی به معنی بحران سیاسی در ایران است ینترنشنال بیزنس تایمز نوشت: سران رژیم ایران درمرگ رفسنجانی سوگواری کردند. مرگ رفسنجانی به معنی بحران سیاسی در ایران است… مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت گفت: «بامرگ رفسنجانی یکی از دوپایه و عامل تعادل فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران, فروریخته و این رژیم درتمامیت خود به سرنگونی نزدیک می شود».

سایت اینترنشنال بیزینس تایمز ۲۰ دی ۹۵

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter