اعدام جنایتکارانه یک زندانی در مراغه

دژخیمان خامنه ای یک زندانی را روز سه شنبه  ۲۱ دی در زندان مراغه اعدام کردند.

وی که مرتضی حیدری نام داشت و اتهام وی قاچاق مواد مخدر بود.
هم اکنون ۴ زندانی دیگر در این زندان در انتظار حکم اعدام به سر می برند.