اخبار ايران

سوز و گداز رژیم آخوندی به موضعگیری عاصمه جهانگیر در مورد نقض حقوق بشر در ایران

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

سوز و گداز رژیم آخوندی نسبت به موضعگیری جدید عاصمه جهانگیر

رژیم آخوندی نسبت به موضعگیری عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل‌ در امور نقض حقوق‌بشر در ایران در مورد اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی سوز و گداز کرد و آن را مداخله جویی گزارشگر ویژه در امور قضایی رژیم دانست.

خبرگزاری سپاه پاسداران  نوشت: عاصمه جهانگیر روز دوشنبه در سخنانی که مداخله مستقیم در امور قضایی نظام ایران است، نسبت به وضعیت برخی زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده است.
خاطرنشان می‌شود عاصمه جهانگیر  با صدور یک بیانیه مقامهای رژیم آخوندی را به لزوم آزادی تمام زندانیانی که برای اجرای حق آزادی عقیده و بیان در بازداشتهای خودسرانه هستند، فراخواند و اعلام کرد: زندانیان  اعتصابی هیچ گزینه‌ای برای اعتراض به بازداشت غیرقانونی‌شان نیافتند مگر این‌که زندگیشان را به خطر بیندازند.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter