معاون سیاسی وزیر کشور رژیم آخوندی درواکنش به پیشنهاد سرکرده نیروی انتظامی  مبنی بر نصب جی پی اس بر روی صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری گفت:  « پیشنهاد نصب جی پی اس  روی صندوق های رأی از سوی نیروی انتظامی یک پیشنهاد جدید بود در حالیکه مدتی است فعالیت ستاد انتخابات کشور آغاز و طراحی ها برای انتخابات سال ۹۶انجام شده است .امیدواریم این پیشنهاد درباره انتخابات بعدی مورد بررسی قرار بگیرد ». احمدی افزود : این پیشنهاد خوب است  ، ولی ستاد انتخابات کشور درباره نوع صندوق در حوزه اجرا تصمیم می گیرد و هیأت نظارت شورای نگهبان اظهارنظرخواهند کرد
وی افزود : یکی از نکاتی که می تواند جزء مصادیق باشد و در سیاست های کلی هم است،  این است که خارجی ها نقشی در این قصه انتخابات نداشته باشند این نکته بسیار مهمی است