اخبار ايران

استفن هارپرنخست وزیر سابق کانادا: امید آن می رفت ، توافق اتمی رفتار رژیم ایران را مدره سازد

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

خبر نگار سایت آیپک ،۲۵اسفند طی مصاحبه ایی با استفن هارپر نخست وزیر سابق کانادا داشت و سوال کرد :  کانادا و آمریکااز نزدیک با هم برای ایجاد یک جبهه بین المللی علیه برنامه اتمی ایران تلاش کردند. اوتاوا و واشینگتن چطور می توانند علیه رفتار شرورانه ایران با هم کار کنند رفتاری شامل تستهای موشکی بالستیک، حمایت از گروههای تروریستی و نقض حقوق بشر؟
استفن هارپر: «امید آن می رفت ، توافق اتمی رفتار رژیم ایران را مدره سازد. چنین چیزی نشده است. توافق اتمی، ایران (رژیم ) را جری تر  کرده است. توافق اتمی بایستی با اولین عدم متابعت ایران ملغی می شد. هم کشور ما و هم آمریکا ملزم هستیم فعالیتهای تروریستی ایران و نقض حقوق بشر آن را تقبیح کنیم. ما باید در عین حال از هر فرصتی استفاده کنیم تا با جامعه ایران هم از طریق ابزار سنتی و هم از پلاتفورمهای رسانه یی اجتماعی دیالوگ داشته باشیم».

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter