تام کاتن در مصاحبه ایی با تلویزیون سی ان ان در ۲۹اسفند ، داشت ، گفت :من در سفری که به لبنان, اردن و اکنون به اسرائیل داشته ام چیزی که مستمراً شنیده ام تهدیدی است که ایران اعمال می کند.

همانطور که اغلب گفته ام، پاسخ اکثر سوالات خاورمیانه ایران است ، بدون ایران و حزب الله و فعالیت های آنها در سوریه، سوال بزرگ این است که آیا داعش دلیلی داشت که چنین قدرتی که اکنون دارد، را بدست آورد. ما باید درنهایت داعش را از بین ببریم، اما اگر دستاوردهای ایران را در سراسر منطقه پس نزنیم، ما ثبات نخواهیم داشت و نمی توانیم ازمنافع آمریکا آنطور که باید دفاع کنیم. . .