اخبار ايران

فراخوان زندانیان سیاسی زندان اردبیل به تحریم نمایش انتخابات

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

فراخوان زندانیان سیاسی زندان اردبیل به تحریم نمایش انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام خدمت مردم ایران عرض می نماییم
از آنجایی که فلسفه انتخابات در اکثر جوامع دنیا به صورت شفاف و آزاد و به دور از هر نوع تبعیض اعم از قوم و زبان و مذهب و غیره بوده و به عنوان یک فرصت برای همه مردم به شمار می آید؛ تعیین سرنوشت ملت تا به سوی پیشرفت و کمال و با طی مسیر مشخص و ایده آل و در برخی موارد با حضور ناظران بین المللی انجام می شود . تمام خواسته ها و مطالبات به حق مردم مورد توجه و احترام جدی قرار می گیرد که نهایتا به پیشرفت و آزادی هر جامعه ختم می شود.

اما در کشور ما ایران؛ بر خلاف دیگر جوامع دنیا؛ انتخابات منحصر و محدود به یک طیف سیاسی و مذهبی خاص می باشد که در هر دوره قدرت میانشان دست به دست می شود. در این میان به خاطر تبعیض رژیم؛ سایر گروهها و جریانات و اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی از فرصت شرکت در این عرصه مهم ملی محروم و بی نصیب می باشند و هیچ سهمی در اداره امور کشور ندارند.
خواسته های مردم هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته و نمی گیرد و روز به روز بر فشارها و صدمات مختلف بر علیه شان افزوده شده و در حاشیه و انزوا قرار گرفته اند.
حال باید گفت که انتخابات ایران بر خلاف شعارها و وعده های توخالی بسیار زیاد فقط به یک سنت سیاسی تبدیل شده به طوری که فرآیند تشریفات به صورت نمادین برگزار می شود و علیرغم رای و خواسته مردم متاسفانه افرادی از قبل تعیین و به صورت مهندسی شده برنده انتخابات اعلام می شوند و رای مردم ملاک قرار نمی گیرد. این بی توجهی به رای مردم خیانت بوده و توهینی آشکار به شعور و اراده شان می باشد.
پس در یک چنین فضای آشفته سیاسی و نادیده گرفتن حق مشروع مردم؛ شرکت در انتخابات هیچ مفهومی ندارد و شخصی که بایستی با رای مردم انتخاب می شد از قبل مشخص شده و طبیعتا هیچ تعهد و قدرت و اراده مستقلی از خودش در قبال خواسته و مطالبات مردم نداشته و در اجرای کشور سیاستهای کشور چه در حوزه داخلی و چه خارجی نخواهد داشت؛ و فقط در خدمت تامین منافع باندی خودش خواهد بود که در این صورت از اداره امور کشور و رسیدگی و حل مشکلات مردم عاجز و ناتوان خواهد ماند.
حال با توجه به تشریح برخی مشکلات اساسی در خصوص انتخابات؛ ما زندانیان سیاسی در بند از شما ملت فهیم و بزرگوار کشورمان انتظار داریم با آگاهی کامل و دیدی وسیع و با احساس مسئولیت نسبت به آینده و مسائل و مشکلات کشور تصمیم و موضع صحیح و منطقی اتخاذ نمایید؛ و در انتخابات شرکت نکنید تا از اعمال و ادامه ظلم و بی عدالتی و اجحاف رژیم در حق مردم جلوگیری به عمل بیاوریم.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter