اخبار ايران

تجمع اعتراضی دامداران و کشاورزان در کوهدشت

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

تجمع اعتراضی دامداران و کشاورزان در کوهدشت

دامداران و کشاورزان شهرستان کوهدشت در استان لرستان روز سه شنبه در اعتراض به تخریب اراضی ملی و غصب زمینهایشان توسط کارگزاران رژیم در مقابل فرمانداری در کوهدشت دست به تجمع زدند.

یکی از کشاورزان معترض گفت: ”افرادی با زور اسلحه، اراضی ما را تصرف کرده اند. و به رغم مراجعات و پیگیریهای متعدد، تاکنون هیچ گونه رسیدگی انجام نشده است“.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter