اعدام جنایتکارانه یک زندانی در بندرعباس

دژخیمان خامنه ای روز یکشنبه ۲۷ فروردین یک زندانی را در زندان مرکزی بندرعباس اعدام کردند.

این زندانی که «محمد ساجدین» نام داشت ۳۷ ساله و اهل کوهبان کرمان اعلام شده است.