اعدام یک زندانی در زندان بروجرد

رژیم ضدبشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه ۳۱ فروردین یک زندانی را در زندان بروجرد به دار آویخت.

وی که محمود ترابی نام داشت به مدت هشت سال در زندان بود.