اعدام یک زندانی در بندرعباس

رژیم آخوندی یک زندانی را در زندان بندرعباس به دارآویخت.

وی کوروش لنگرودی نام داشت ۳۶ ساله و اهل فومن ازتوابع رشت بود که صبح روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت اعدام شد. این زندانی از ۶ سال پیش محبوس بود. ۹ زندانی دیگر در زندان مرکزی بندرعباس با حکم اعدام روبرو هستند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد بدون احتساب چین ۵۵ درصد اعدامهای جهان در ایران تحت حاکمیت آخوندی صورت می گیرد.