بلیط شهربازی در مقابل رای به آخوند  جلاد رئیسی

روز جمعه ۲۲ اردیبهشت‌ ۹۶ در تبریز مهره‌های آخوند جلاد رئیسی اقدام به توزیع رایگان کارت ورود به مجتمع تفریحی و شهر بازی باغلارباغی می‌کنند و در قبال آن از نفری که کارت را دریافت کرده می‌خواهند که در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم به رئیسی جلاد رای بدهد.