روز دوشنبه ۱۶مرداد (۸ اوت) جسد یک پناهجوی ایرانی به نام حامد شمشیری پور، در اردوگاه پناهجویان مانوس پیدا شد. بنا به گزارش رسانه های استرالیایی آثار جراحت در بسیاری از نقاط بدن این پناهجو مشاهده شده است.

ایران: هراس جلادان از دادخواهی، انتشار دستخط خمینی برای نابودی جمعی مجاهدین و قتل عام ۶۷ و اعترافهای آخوند جلاد احمدی شاهرودی به گوشه های دیگري از کشتار گسترده مجاهدین در دهه ۶۰در خوزستان.

کابینه‌ای که حسن روحانی در روز ۱۷ مرداد به مجلس رژیم ارتجاع معرفی کرد، مشتی پاسدار، گروگانگیر، جلاد و شکنجه‌گر هستند که بیشترین نقش را در جنگ، سرکوب، قتل‌عام و صدور تروریسم و بنیادگرایی و کشتار مردم منطقه داشته‌اند.

سرهنگ پاسدار مرتضی حسین پور شلمانی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس اعزامی به سوریه، حین عملیات کشتار مردم در سوریه به هلاکت رسید.

پس از شرکت احمدی نژاد در مراسم تنفیذ روحانی در بیت خامنه ای، و عدم شرکت وی و سرکرده سپاه و پاسدار قالیباف، در مراسم تحلیف در مجلس آخوندی، بحران درراس نظام آخوندی تشدید شده است.

صفحه14 از5249