در جريان جلسه مجلس رژيم براي بررسي کابينه دوم آخوند روحاني، وزير اطلاعات رژيم اذعان کرد که اين وزارت منفور با همه جنايات سرکوبگرانه و تروريستي و جاسوسيها و آدم کشيهاي زنجيره يي اش به طور دربست در اختيار و تحت امر ولي فقيه ارتجاع است.

خانواده شهيدان و زندانيان سياسي با صدور اطلاعيه اي، براي پيوستن به جنبش دادخواهي قتل عام ۱۳۶۷ و محاكمه خامنه اي و ديگر مسئولان قتل عام ۳۰۰۰۰ زنداني سياسي بخاطر جنايت عليه بشريت فراخوان دادند.

گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا با صدور اطلاعیه ای خواستار اقدام فوری رئیس پارلمان اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای آزادی زندانیان سیاسی اعتصابی در سلولهای انفرادی زندان گوهر دشت کرج شد.

صفحه4 از5246