Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

باتاسف و تأثر فراوان مطلع شدیم که مادر رخساره پورشاهمار (دارآفرین) مادر شهید مجاهد خلق در سن ۸۷ سالگی در شهر لاهیجان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. او همرزم، یار دیرینه و همسایه دیوار به دیوار مادر کوشالی بود و این دو مادر مجاهد به عنوان سمبلهای شهر لاهیجان شناخته می‌شدند و مورد احترام همه بودند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سوئٔد - بوروس  محکومیت اعدامها و نقض حقوق بشر در ایران

جمعی از حامیان مقاومت در شهر بوروس در سوئد همزمان با تظاهرات های حامیان مقاومت در دیگر شهرها و کشورها یک آکسیون اعتراضی و افشاگرانه علیه موج اعدام ها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در مرکز شهر برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سوئٔد - بوروس  محکومیت اعدامها و نقض حقوق بشر در ایران

جمعی از حامیان مقاومت در شهر بوروس در سوئد همزمان با تظاهرات های حامیان مقاومت در دیگر شهرها و کشورها یک آکسیون اعتراضی و افشاگرانه علیه موج اعدام ها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در مرکز شهر برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جمعی از حامیان مقاومت در کپنهاگ روز شنبه ۱ خرداد ۹۵، در یک تظاهرات در مرکز شهر موج فزاینده اعدام ها  و نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم آخوندی در ایران را محکوم کرده و از معلمان بپاخواسته و زندانیان سیاسی حمایت کردند

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

کپنهاگ: محکومیت موج فزاینده اعدامها در ایران

جمعی از حامیان مقاومت در کپنهاگ روز شنبه ۱ خرداد ۹۵، در یک تظاهرات در مرکز شهر موج فزاینده اعدام ها  و نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم آخوندی در ایران را محکوم کرده و از معلمان بپاخواسته و زندانیان سیاسی حمایت کردند

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

برجام به جای گشایش اقتصادی، قلب راکتور اراک را بتن گرفت

در ادامه جنگ باندها در راس نظام یک عضو شورای تشکل باند خامنه ای موسوم به دفتر تحکیم وحدت با سوزش از زهر خوران اتمی گفت: «نتیجه برجام برای کشور ما به جای گشایش اقتصادی، قلب بتن ریزی‌شده رآکتور اراک شد. برای این وضعیت نامی جز خسارت محض بودن نمی‌توان گذاشت».

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ایران – بحران تشدید بیکاری در حاکمیت ولی فقیه

یکی از تبعات شکست های اقتصادی در حاکمیت آخوندی به یقین وجود بحرانی بنام بیکاری می باشد. بحران بیکاری که اکنون سراپای جامعه فعال و پویای کشور را گرفته، بسیاری از جوانان و بویژه فارغ التحصیلان را به فکر خروج از ایران، برای پیدا کردن آینده ای بهتر انداخته است. سیل پناهندگان ایرانی در کمپ های کشورهای اروپایی که برای نمونه به نوشته خبرگزاری آلمان «قریب ۷۰ درصد» از آنان را تحصیل کردگان تشکیل می دهند، تائیدی براین واقعیت است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter