Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

بدنبال تخریب مجسمه سردار اسعد بختیاری از سرداران مشروطه و فاتح تهران، توسط ارا‌ذل و اوباش رژیم آخوندی در چهار محال و بختیاری، هموطنان بختیاری در اعتراض به این عمل ضدفرهنگی و ضد تاریخی اعلام تظاهرات درعصر روز دوشنبه کردند . فیلم تخریب مجسمه سردار اسعد در شبکه اینترنت منتشر شده و نشان می دهد که مامور انتظامی حاضر درمحل، هیچ اقدامی نکرده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

درگذشت کاشف حلقه های نپتون

آندره براهیک اخترشناس فرانسوی که در سال ۱۹۸۴ حلقه های نپتون را شناسایی کرده بود و آنها را برابری، برادری و آزادی - شعار جمهوری فرانسه –نامیده بود در سن ۷۳ سالگی در گذشت.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سیستان و بلوچستان ۲۰۰ روز از سال در غباری از شن

براساس جدیدترین گزارش سازمان بهداشت جهانی، شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان آلودهترین شهر جهان ثبت شده است و سیستان و بلوچستان به دلیل طوفان های شن و ماسه بیش از ۲۰۰ روز از سال را در شرایط فوق بحرانی به سر می برد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter