پارلمانترها و شخصیتهای بین المللی و عربی، طی پیامهایی در همبستگی با گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، دیکتاتوری آخوندی را به خاطر موج اعدامها و صدور تروریسم و همدستی با بشاراسد درکشتار مردم سوریه محکوم کردند.

حمایت پارلمانترها از گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

پارلمانترها و شخصیتهای بین المللی، طی پیامهایی در همبستگی با گردهمایی بزرگ مقاومت ایران درپاریس، دیکتاتوری آخوندی را به خاطر موج اعدامها و صدور تروریسم و به ویژه همدستی با بشاراسد درکشتار مردم سوریه محکوم کردند.
پیامهای حمایت از خانم بئاتریس بسرا، نایب رئیس زیر کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا ازاسپانیا، ادوارد کوکان وزیر خارجه سابق اسلواکی، نماینده پارلمان اروپا و ماریان هارکین- نماینده پارلمان اروپا از ایرلند

العربیه: تاریخچه صدودر بنیادگرایی وتروریسم حکومت آخوندی

سید احمد غزالی، نخست‌وزیر پیشین الجزایر و رئیس کمیته عربی ـ اسلامی دفاع از اشرفیها، طی مقاله‌یی، صدور ارتجاع توسط رژیم آخوندی مورد بررسی قرار داد و سرکوب داخلی و صدور ارتجاع را ویژگیهای بارز رژیم ولایت فقیه برای ادامه بقا توصیف کرد.

العربیه: تاریخچه صدودر بنیادگرایی وتروریسم حکومت آخوندی

سید احمد غزالی، نخست‌وزیر پیشین الجزایر و رئیس کمیته عربی ـ اسلامی دفاع از اشرفیها، طی مقاله‌یی، صدور ارتجاع توسط رژیم آخوندی مورد بررسی قرار داد و سرکوب داخلی و صدور ارتجاع را ویژگیهای بارز رژیم ولایت فقیه برای ادامه بقا توصیف کرد.

دلار ۳۷ تومان افزایش یافت

روز یکشنبه ششم تیر نرخ دلار در بازار تهران، با ۳۷ تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۳۴۹۶ تومان رسید. یورو نیز با ۲۰ تومان افزایش ۳۹۳۴ تومان معامله شد.

تظاهرات در دانمارک - محکومیت اعدام ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران

تظاهرات دانمارک - جمعی از حامیان مقاومت در کپنهاگ و آرهوس در دانمارک روز جمعه ۴ تیر و شنبه ۵ تیر در همبستگی با تظاهرات سراسری حامیان مقاومت دو تظاهرات در محکومیت موج فزاینده اعدام ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در مراکز شهر برگزار کردند.

تظاهرات در دانمارک - محکومیت اعدام ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران

تظاهرات دانمارک - جمعی از حامیان مقاومت در کپنهاگ و آرهوس در دانمارک روز جمعه ۴ تیر و شنبه ۵ تیر در همبستگی با تظاهرات سراسری حامیان مقاومت دو تظاهرات در محکومیت موج فزاینده اعدام ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در مراکز شهر برگزار کردند.

تظاهرات در کانادا (‌تورنتو و اتاوا) در اعتراض به موج اعدام ها شکنجه و سرکوب در ایران

تظاهرات علیه اعدام و نقض حقوق بشر در ایران - ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در دو شهر تورنتو و اتاوای کانادا روز شنبه ۵ تیر ۹۵، در اعتراض به موج فزاینده اعدام ها و نقض وحشتناک حقوق بشر و سرکوب گسترده در ایران تحت حاکمیت آخوندی دو تظاهرات در اتاوا در مقابل پارلمان فدرال و در مرکز شهر تورنتو برگزار کردند.

تظاهرات در کانادا (‌تورنتو و اتاوا) در اعتراض به موج اعدام ها شکنجه و سرکوب در ایران

تظاهرات علیه اعدام و نقض حقوق بشر در ایران - ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در دو شهر تورنتو و اتاوای کانادا روز شنبه ۵ تیر ۹۵، در اعتراض به موج فزاینده اعدام ها و نقض وحشتناک حقوق بشر و سرکوب گسترده در ایران تحت حاکمیت آخوندی دو تظاهرات در اتاوا در مقابل پارلمان فدرال و در مرکز شهر تورنتو برگزار کردند.