ولی فقیه ارتجاع سه ماه پس از شقه مرگبار نظام در نمایش انتخابات و بیش از هفت ماه پس از مرگ رفسنجانی، آخوند شاهرودی عراقی سردژخیم سابق قضائیه رژیم را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.

ارگان تبلیغاتی ولی فقیه ارتجاع موسوم به به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یک ماه و نیم پس از گردهمایی بزرگ مقاومت از این که در این گردهمایی گفته شده رژیم آخوندی به چهل سالگی خود نمی رسد ابراز وحشت کرد.

جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در سیدنی (استرالیا) در محکومیت موج فزاینده اعدامهای ضدبشری رژیم آخوندی در ایران و سرکوب وحشیانه اقشار مختلف، یک تظاهرات در مرکز شهر برگزار کردند.

صفحه10 از5249