Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

وزیرخارجه حکومت آخوندی در سخنان خود درجلسه یی از حامیان مماشات از حضور شخصیتهای بین المللی و منطقه یی در گردهمایی بزرگ مقاومت و فراخوانهای داده شده به ضرورت تغییر رژیم در ایران به عنوان ضرورت مبارزه با تروریسم در منطقه سوز و گداز کرد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

«هربرت رابرت مک مستر» مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه ۲۶ تیر گفت: «توافق هسته ای کشورهای پنج به علاوه یک با رژیم ایران، نتوانسته رفتار این رژیم را اصلاح کند. رژیم ایران ناقض روح توافق بوده و در مسیر نقض متن این توافق حرکت می کند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

اشرف نشانها در نیویورک همزمان با حضور جواد ظریف وزیر خارجه دیکتاتوری تروریستی حاکم برایران در این شهر، دست به اعتراض زدند و در مقابل محل سخنرانی وی با حمل پلاکاردهایی، حضور نماینده رژیم پدرخوانده داعش و بانکدار مرکزی تروریسم در آمریکا را محکوم کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

اعضای مجلس ارتجاع ضمن اذعان به اعدامهای گسترده و شیوع روزافزون اعتیاد و نابودی روزافزون جوانان در حاکمیت فاسد آخوندی، اعتراف کردند که چند هزار آدم منتظر اجرای حكم اعدام اند، و روزی نیست كه حتی در شهرهای زیر ۵ هزار نفر، اعدامی نداشته باشیم.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه3 از5215