Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در واکنش به مفتضح شدنش در اثر شعار نه جلاد نه شیاد و انزجار جهانی و داخلی به خاطر قتل عام زندانیان سیاسی گفت: «بنده این حجم از تخریب و ترساندن مردم را پیش‌بینی نمی‌کردم».

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

درحالیکه بیش از یک ماه از تصمیم ارگان جهانی ضد پولشویی برای ابقای رژیم در موقعیت راستی آزمایی، سپاه پاسداران با تیترهای درشت و سوز و گداز بسیار نوشت: این نهاد بین‌المللی که در زمینه حمایت از نظام مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کند، در لیست خود نام نظام و کره شمالی را به‌عنوان دو حکومت با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده شرایط این دو حکومت به قدری مخاطره‌آمیز است که می‌توان برای اقدام علیه آنها مجوز صادر کرد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه8 از5215