Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جمعی از ایرانیان آزاده در مونترال کانادا روز یکشنبه ۱۸ تیر، در محکومیت افزایش اعدامها و سرکوب به ویژه تشدید فشار بر روی زندانیان سیاسی در سیاهچالهای خامنه ای، یک تظاهرات در مرکز شهر برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

روز یکشنبه ۱۸ تیر در استان گیلان اهالی کلشتر در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر در اعتراض به تخریب جاده کلشتر جهت عملیات عمرانی راه آهن تجمع کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

آخوند خود فروخته لبناني، محمد علي حسيني مدتي است به اصل خويشتن بازگشته و در يك سقوط آزاد بار ديگر به خدمت نيروي قدس و وزارت اطلاعات آخوندي و حزب الشيطان، شعبه سپاه پاسداران در لبنان در آمده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

الریاض چاپ عربستان روز شنبه ۱۷ تیر مقاله ای با عنوان ترس در قلعه آخوندها پس از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس نوشت.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه10 از5215