بحرانی شدن وضعیت انسانی در غوطه شرقی حومه دمشق

سازمان ملل متحد اعلام کرد عمیقا نگران وخیم تر شدن وضعیت امنیتی و انسانی در بخش غوطه شرقی حومه دمشق است.

در این منطقه حدود ۴۰۰ هزار نفر گیر افتاده اند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل ملل متحد گفت، «سازمان ملل آماده است که فورا کمکهای خود را به افراد نیازمند در غوطه شرقی در حومه دمشق برساند»
سایت سازمان ملل متحد ۱۲ اردیبهشت ۹۶