مجلس نمایندگان آمریکا عصر پنجشنبه طرح دونالد ترامپ برای جایگزینی بیمه درمانی اوباما را تصویب کرد.

این طرح با ۲۱۷ رای موافق و ۲۱۳ رای مخالف به تصویب رسید و پس از تصویب در مجلس نمایندگان باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد.
پس از تصویب این طرح، دونالد ترامپ با اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد و از اقدام آنها برای تصویب طرح جایگزین بیمه درمانی تقدیر به عمل آورد.
رویتر۱۴ اردیبهشت ۹۶