Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

(بمناسبت حماسه 19 بهمن عاشورای مجاهدین)  راه رهایی و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی مسیری صاف و هموار و جاده ای کوبیده شده و بی دست انداز نیست تا همگان براحتی در آن قدم گذاشته و با خوشی وشادمانی بسرمنزل مقصود برسند. مسیری پرپیچ و خم، با فرازونشیب های فراوان بوده که در هرپیچ آن سلطانی ستمگر یا شیخی ریاکار و یا طبقه حاکمی سفاک و در زمان ما ارتجاع و استعمار مشترکا در کمین نشسته اند و با صدها توطئه و ترفند درصدد منحرف کردن رهپویان آزادی از مسیر خود می باشند.

(بمناسبت حماسه ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین)
راه رهایی و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی مسیری صاف و هموار و جاده ای کوبیده شده و بی دست انداز نیست تا همگان براحتی در آن قدم گذاشته و با خوشی وشادمانی بسرمنزل مقصود برسند.
مسیری پرپیچ و خم، با فرازونشیب های فراوان بوده که در هرپیچ آن سلطانی ستمگر یا شیخی ریاکار و یا طبقه حاکمی سفاک و در زمان ما ارتجاع و استعمار مشترکا در کمین نشسته اند و با صدها توطئه و ترفند درصدد منحرف کردن رهپویان آزادی از مسیر خود می باشند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جمشید پیمان:‌ نگاه من به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا

کسانی که در پی آزادی ایران از سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی هستند و برای تحقق این هدف بطور جدی مبارزه می کنند،کسانی که اهل دو دوزه بازی کردن نیستند و به بهانه های مختلف آب به آسیاب رژیم آخوندی نمی ریزند و دوست دارند هر چه زود تر شرّ این رژیم کنده شود، نیاز به پشتیبانی گسترده و موثر آزادی خواهان در هر کجای جهان دارند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

حمید معاصر: نگاهی به تاریخچه مماشات و وحشت آخوندها از تغییر این سیاست

در یک بررسی واقع بینانه و مستند از رابطه دولت های مختلف آمریکا با رژیم آخوندها از ابتدا تاکنون سیاست مماشات وجه غالب سیاست آمریکا و تمامی دولت های غربی در قبال آخوندها بوده است. که در هردوره متناسب با شرایط و دیدگاههای سیاسی داخلی و بین المللی طرفین در اشکال گوناگون عمل کرده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

مهرداد هرسینی: دو شکست برای «مقام معظم» طی چند روز!

دیکتاتوری ولی‌فقیه در ادامه سیاست صدور تنش و بحران، یکشنبه گذشته دست به شلیک یک موشک بالستیک کیلومتر زد، امری که به نظر بسیاری از ناظران بین‌المللی در وهله نخست با هدف «آزمایش» کردن دولت جدید در ایالات‌متحده صورت گرفته و سپس برای روحیه دادن به نیروهای  روحیه باخته و ضربه خورده نظام آخوندی می‌باشد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه25 از659