مقوله انتخابات را با هیچ سریشمی نمی توان به نظام ولایت فقیه چسباند. همین ناچسپی علت اصلی سیلی خوردن پی درپی ولی فقیه در چالشهای درونی نظام است. علاوه براین، خامنه‌ای بدبختی های دیگری هم دارد. خمینی هم در انتخابات سیلی می خورد، ولی سرمایه دزدی انقلاب و عنوان مرجعیت ارتجاع را در کیسه داشت و مدعیان درون نظام را با تشری تسلیم یا خفه می کرد. خامنه‌ای که موقعیتش به عنوان ولی فقیه پوشالی است، زورش نمی رسد و به مالیخولیا پناه می برد.

 زینت میرهاشمی: پریشانی خامنه ای در برابر جبهه گسترده تحریم

برای به صحنه آوردن سیرک انتخابات فقط یک روز باقی مانده است. روز جمعه این نمایش موسوم به انتخابات اجرا می شود و به گفته خامنه ای هر کس از صندوق درآید، «برنده اصلی انتخابات، نظام جمهوری اسلامی» است. خامنه ای با این حرف، بار دیگر بر نقش تدارکچی بودن رئیس جمهور در نظام ولایت فقیه تاکید نمود. خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، پریشان حالی خود را در برابر گسترده تر شدن جبهه تحریم نشان داد.

محمود حکمیان: عظمای ولایت در باتلاق شوی انتخابات

از چند هفته قبل که دستگاه ولایت وارد شوی انتخابات ریاست جمهوری شد خامنه‌ای پا در باتلاقی گذاشت که هر چه جلوتر می‌رفت بیشتر در آن فرو می‌رفت و اکنون که در روزهای پایانی این شو و رسیدن به روز موعود هستیم مقام عظما در چندان بن‌بستی قرار گرفته که در تاریخ 38 ساله رژیم خمینی سابقه نداشته است.

جمشید پیمان:‌ عزم جزم ما برای سرنگونی حاکمیت آخوندی!

رای دادن در انتخابات آخوندی به این می نماید که جلوی یک گرسنه چند تا غذای سمی بگذارند و بگویند: اگر می خواهی از گرسنگی نمیری باید یکی از این غذاها را بخوری!و آن گرسنه هم با خودش بگوید: من که بالاخره می میرم، پس غذای سمی را می خورم تا لا اقل از گرسنگی نمیرم!
به نظر من هرکس در صحنه سازی حاکمیت آخوندی به نام «انتخابات» برای هر پست و جایگاهی ــ چه کاندیدا و چه رای دهنده ـــ آگاهانه یا نا آگاهانه، عامدانه یا از روی سهو، و با ارائه هر دلیل و بهانه ای، شرکت کند، تنها و تنها به نظام جنایتکار، ارتجاعی، فاسد و ضد ملی جمهوری اسلامی خدمت می کند!

صفحه25 از675