Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

رضا صباحی: چاقو دسته خودش را نمیبرد!

انتشار نامه سید حسین میردامادی(دایی رهبر) به خواهر زاده اش خامنه ای، گرچه بعد از مرگ رفسنجانی، بیانگر موضع خفت بار جناح بی پدر شده اصلاح طلبان نظام، در برابر دستگاه سرکوب خامنه ای است، اما حقایقی در خور تأمل را نیز اذعان نموده و مسیر شتابان رو به زوال و فروپاشی کلیت نظام را نوید میدهد. از این رو برجسته کردن برخی اقاریر وی خالی از فایده نیست.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

کاظم مصطفوی: سکه های یک تومنی، اسکناسهای صدتومنی و خائنان یک پولی

«رمز عبور» نام یکی از دهها نشریاتی است که توسط عوامل وزارت اطلاعات آخوندی در ایران منتشر می شود. جلد دوم شمارة ۲۱ (تیر و مرداد۱۳۹۵) این نشریه به دست من رسیده است. خود نشریه در معرفی خودش از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و هم چنین از روزنامة کیهان و حسن شایانفر و مهدی رمضانی تشکر کرده است. تیتر بزرگ این نشریه «رونمایی از چند سند مهم و تاریخی درباره سازمان مجاهدین خلق در ویژه نامه «رمز عبور» و «۵ دهه نبرد با التقاط و ترور» است. بنابراین پیشاپیش می توان فهمید این نشریه «تحقیقی» از چه قماش است و به چه کار آمده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

هادی مظفری: فرو ریختن پلاسکو نماد روشن یک فروپاشی عظیم

آتش سوزی و سپس فرو ریختن یک ساختمان مرتفع هفده طبقه در قلب مرکز تجاری تهران صحنه های دردناکی را در پیش روی هموطنان عزیزمان قرار داده است. فاجعه ای تلخ که جلوگیری از وقوع آن بسیار ساده تر از مصائب و مخاطرات بعد از آوار شدنش، ممکن و محتمل به نظر می رسید.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

مهرداد هرسینی: مرگ! «نیمه گمشده» - راهکارهای «مقام معظم»

از فردای «مرگ، قتل و یا خودکشی!» نیمه گمشده ولی‌فقیه که به‌یقین به برهم خوردن تعادل درونی و بیرونی دیکتاتوری خامنه‌ای راه برده است، بسیاری از متولیان رژیم به‌ویژه آن دسته که خود «دستی در آتش» دارند، با نگرانی زائدالوصفی به آینده تیره و تاریک نظام می‌نگرند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سینا دشتی: نگاهی به شعر "نقاشی های پاره"

توضیح: این شعر کوتاه را یکی از دوستانم برایم فرستاده و نظرم را درباره اش خواسته است. از شاعرش نامی نبرده است و من هم نتوانستم شعر و شاعر را در گوگل گردی پیدا کنم. خود شعر اما برایم جالب و قابل توجه بود. درباره اش مطلبی نوشتم و فکر کردم خوب است با دیگران هم در میان بگذارم.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه28 از660