جنبش مخالفت با تحريم رژيم!

حسن تقوي

روز يكشنبه 4 آوريل 2010 (15 فروردين 89) عيد پاك است. روزنامة آلماني«يونگه ولت» در مطلبي يادآوري كرده: «راهپيمايي ‌هاي صلح امسال هم مانند همه سال به هنگام عيد پاك برگزار مي شوند» و سپس فراخوان «جنبش مخالفت با تحريم و مداخلة نظامي در ايران "CASMII" را چاپ كرده است.
در اين فراخوان آمده است: «تلاشگران صلح در سراسر جهان در تدارك پرخاش بهاري عليه جنگهاي آمريكا در عراق و افغانستان هستند. هم اكنون زنجيره اي از رويدادها وضعيت را به سوي تشديد وخامت در مناسبات آمريكا و جمهوري اسلامي ايران مي رانند. به اين مناسبت "CASMII" جنبش صلح در آمريكا، انگليس و ديگر كشورها را فرا مي خواند تا از اين خواست حمايت كنند «جنگ با ايران، تحريم ايران و دخالت در امور داخلي ايران را طرح كنيم»

عراق شجاع سزاوار دولتي است كه دست نشانده نباشد

برايان بينلي


سه شنبه 30 مارس 2010 (10 فروردين 1389)
نتيجه انتخابات عراق تقريبا توسط هركسي به چالش كشيده مي شود. نخست وزير نوري مالكي ابتدا مدعي شد انتخابات آزاد و عادلانه بوده است. ولي اكنون، پس از همه چيز، تصميم گرفته كه بگويد تقلب گسترده صورت گرفته است. اين شايد به خاطر آن است كه رقيب اصلي اش، نخست وزير سابق اياد علاوي، برنده شد. مالكي  89 و علاوي 91 كرسي از 325 كرسي پارلمان بدست آوردند.

نگاهي به انتخابات منطقه اي ايتاليا و پيروزي راست ميانه

محمود حكميان

طي روزهاي 28 و 29 مارس 2010 انتخابات منطقه اي (استاني) در ايتاليا در 13 استان از 21 استان  برگزار گرديد. پس از چالشهايي كه در سال گذشته دولت راست ميانه به رهبري سيلويو برلوسكوني با آن روبرو بود اين انتخابات از اهميت زيادي برخوردار بود و سنجش ميزان محبوبيت برلوسكوني به حساب مي آمد.

"شکست  ناشی ازانتخابات پارلمان عراق، علت توطئه و مداخله گری های زنجیره ای حاکمان تهران  در عراق است"

هوشنگ بهداد

مشخص است  که حاکمان تهران از نتایج انتخابات پارلمان عراق  که از سوی کمسیارای عالی انتخابات عراق اعلام شده  است هر گز خوشنود و راضی  نمی باشند. برای اینکه کلی  پول با توطئه برنامه ریزی شده هزینه کردند تا نوری المالکی نخست وزیر کنونی باز هم نخست وزیر عراق شود و عراق همچنان حیات خلوت شان باقی بماند  .