دو هفته از گردهمایی باشکوه ویلپنت میگذرد. اما هنوز شور و حال وصف ناشدنی از حمایتهای پربار و پرشور هواداران این مقاومت یا بهتر بگویم یاوران همیشگی مردم ایران همراه با اهتزاز پرچم‌های سه رنگ خورشید نشان که از یک همبستگی ملی برای آزادی هموطنان میگذرد... ... روزهای مرا پر میکند.

جماعتى که منافع خود را در برقرار ماندن نظام ولایت‌فقیه می‌بینند عادت دارند به خود بگویند که جواد ظریف را دوست دارند و " تبحر" دیپلماتیک او را با آب و تاب بسیار مورد تحسین و تمجید قرار می‌دهند و با عرض معذرت از همه‌ی هموطنان عزیز او را با مرحوم مصدق هم مقایسه می‌کردند (بعد از برجام این شوخ چشمی‌ها تا حدى فروکش کرده است).

تنها چند ساعت مانده به اعلام دور جدید تحریم‌ها از سوی دولت ایالات‌متحده، محمد جواد ظریف سفیر ولی‌فقیه با عجله راهی بلاد «کفر و شیطان بزرگ» گردید تا ضمن حضور در جمع شکست خوردگان سیاست مخرب مماشات، از این تحول که به یقین نقطه عطفی در سیاست جدید خارجی آمریکا می باشد، جلوگیری به عمل آورد.

آنروز
کاوه بر درگاه غار ژرف تار ضحاک ظاهر شد
با درفشی گسترده در افق آرزو
آنروز
برای رهایی ایران زمین اهورایی مان
از هرپلیدی و پلشتی اعلام برائت شد
فریاد خلع ید از خونریز ایران سوز
خلع دژخیمان سیاه سر و سپید سر، جلاد و شیاد!
خلع یدشان از سرنوشت ملت کهن مان
از ثروت و هست و نیست و آب و خاک باد و آتش مان
از منابع و دارو ندار به یغمای جهل و جور و فساد رفته مان

صفحه10 از675