آسمان ابری و بارانی صبح اول ژوئیه در پاریس شاهد و ناظر خیل عظیم جمعیتی است که فاصلۀ پارکینگ اتوبوسها تا سالن برگزاری مراسم را زیر باران طی می کنند و پس از عبور از گیت های کنترل وارد محل تجمع می شوند.

گردهمایی پرشکوه بزرگ مقاومت ایران که بنا بر ارزیابی بسیاری از کارشناسان مسائل منطقه‌ای وبین‌المللی مجاهدین و مقاومت ایران را برای رسیدن به حاکمیت مردمی، حقوق بشر و آزادی در ایران، چندین مدار به جلو پرتاب کرده است، با تمامی تمهیدات و تلاش های ولی‌فقیه برای ممانعت از تحقق آن، برگزار گردید.

علاقمندان به مسائل و رویدادهاى سیاسى مربوط به ایران و منطقه حتما بیاد دارند که وقتى احمدی‌نژاد در سفر چند سال پیش اش به بغداد - که به‌طور خاص براى تمام کردن کار مجاهدین اشرف به آنجا رفته بود – از طرف خبرنگارى در مورد وضعیت و سرنوشت مجاهدین مورد پرسش قرار گرفت، گفت: "مگر آن‌ها هنوز وجود دارند؟".

صفحه16 از677