داستان مقام عظمای! ولایت ما، داستان غریقی را ماند که برای غرق نشدن خود وخانمانش دست به هرکاری می زند. آدمیزاد درمقابل گرفتاریهای نفس گیر و حاد پیش آمده دوآلترناتیو بیشترنمی شناسد.
یا با استفاده ازامکانات باقی مانده دست بکارحل تضاد می شود ویا با ایجاد هیاهو و جاروجنجال بر سر و صورت خود می کوبد. در حقیقت آدم مفلوک و بیچاره برای برون رفت از مخمصه، راه خود زنی درپیش می گیرد.
همه قرائن ونشانه ها پس ازنوشیدن اجباری جام زهراتمی، حکایت ازجامعه انفجاری ایران کرده و می کند. مردم در تلاش تسخیر خیابانها برای رساندن اعتراضات فروخورده سالیان خویشند. رژیم نخست تلاش کرد با خفقان مطلق و سرکوب عریان از سرازیر شدن مردم به خیابانها جلوگیری بکند. فوران خشم وعصیان مردم بپاخاسته زیرپوست شهرها و مکانهای مستعد اشتعال، آخوندها را یک قدم عقب نشاند. سردمداران سرکوب و شکنجه ناچارشدند به تظاهرات مقطعی و کنترل شده مردم تن دهند.

روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ساختمان مجلس و گور خمینی و یکی دو محل دیگر از جانب تعدادی مسلح ناشناخته، مورد تهاجم قرار گرفت که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی شد. گفته می شود که تعدادی از مهاجمین دستگیر شده اند. هنوز این درگیری پایان نیافته بود که داعش بطور رسمی مسئولیت این تهاجم را به عهده گرفته و تصاویر آنرا از تلویزیون خودش پخش نمود.
ظاهر این واقعه، قربانی شدن حکومت آخوندی را نشان می دهد و بیانگر عادی بودن این تهاجم داعش مانند اکثر کشورهای دیگر جهان است که مورد تهاجم قرار گرفته اند و می شود گفت که آری همانطور که داعش در یک کلیپ ویدیویی، ایران را تهدید نموده بود همانند سلسلة تهاجمات داعش در کشورهای جهان، اینکه نوبت به رژیم ایران رسیده است و از این به بعد رژیم ایران اعلام می کند که کشورش قربانی ترور است و اهداف دراز مدت خودش را در منطقه پیش ببرد.

صفحه19 از675