Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

آسمان ابری و بارانی صبح اول ژوئیه در پاریس شاهد و ناظر خیل عظیم جمعیتی است که فاصلۀ پارکینگ اتوبوسها تا سالن برگزاری مراسم را زیر باران طی می کنند و پس از عبور از گیت های کنترل وارد محل تجمع می شوند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

گردهمایی پرشکوه بزرگ مقاومت ایران که بنا بر ارزیابی بسیاری از کارشناسان مسائل منطقه‌ای وبین‌المللی مجاهدین و مقاومت ایران را برای رسیدن به حاکمیت مردمی، حقوق بشر و آزادی در ایران، چندین مدار به جلو پرتاب کرده است، با تمامی تمهیدات و تلاش های ولی‌فقیه برای ممانعت از تحقق آن، برگزار گردید.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

علاقمندان به مسائل و رویدادهاى سیاسى مربوط به ایران و منطقه حتما بیاد دارند که وقتى احمدی‌نژاد در سفر چند سال پیش اش به بغداد - که به‌طور خاص براى تمام کردن کار مجاهدین اشرف به آنجا رفته بود – از طرف خبرنگارى در مورد وضعیت و سرنوشت مجاهدین مورد پرسش قرار گرفت، گفت: "مگر آن‌ها هنوز وجود دارند؟".

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

روز میعاد نزدیک است! روزى که عاشقان آزادى ایران‌زمین گرد هم می‌آیند که فریاد حق‌طلبانه خود را به گوش جهانیان برسانند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه6 از667