Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

در آستانه برگزاری گرد هم‌آیی سالیانه مقاومت سازمان‌یافته، اوّل ژوئیه ۲۰۱۷، در ویلپنت «پاریس» که مصادف است با سالگرد آغاز مقاومت مسلحانه، روز شهدا و زندانیان سیاسی و روز تأسیس ارتش آزادی‌بخش ملی، صاحب این قلم را بر آن داشت تا به اختصار اهمیت مشارکت همه هموطنان را در این روز تاریخی، چه در استراتژی و چه در تاکتیک، تشریح نماید.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

هر کس که مختصر اطلاعات و آگاهی از فرامین نظامی داشته باشد می‌داند که این "آتش به اختیار" از فرامین و دستورات نظامی بوده و همانند سایر اصول و قوانین نظامی استفاده از آن موقعیت و محل خودش بنا به وضعیت و شرایطی که حاکم است را دارد و هیچگاه نمی‌توان با این فرامین و دستورات به‌طور دلخواه برخورد کرد و در استفاده از هر کدام از این واژه ها و دستورات باید زمان و مکان و شرایط را دقیق در نظر گرفت سپس آنها را ابلاغ کرد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نمی فهمم چرا هروقت کار رژِیم به بن بست میخورد سر و کله القاعده و داعش پیدا و عملیاتی نظامی شروع وسپس دود و دمی برپا میشود و دستگاه منبر و محراب... رژیم بی وقفه و بدون تحقیق " آمریکا و منافقین و انگلیس و اسرائیل و تازگیها عربستان..." را هدف میگیرد . رئیس مجلس و سپاه و رئیس جمهور ولایت را به صحنه میآورد و بدنبال آن چندتا آدرس "خط قرمز" میدهند تا اطلاع ثانوی وعملیات بعدی آب از آسیاب میافتد و رژیم به اهداف مرحله ای خود میرسد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خاطرات من از آن ايام
درست در تقاطع تخت طاووس و مصدق تهران در طبقه چهارم تنها ساختمان نبش جنوب شرقي اين تقاطع، يك دفتر داشتيم به نام «دفتر حقوقي». اين دفتر كه من از سازمان تحويل گرفته بودم، محل تجمع و فعاليت شخصيتهاي نزديك به سازمان بود كه با اطلاعيه هاي تكي، سخنراني و يا از طريق امضا بر روي بيانيه هاي مشترك در اعتراض به سركوبها خطاب به رژيم يا خطاب به رهبر مقاومت مسعود رجوي و همچنين جلسات و تجمعات مختلف فعاليت مي كردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه8 از667