«من در هفتم مه ۱۹۳۷ در "سیگلو۲۰ " به دنیا آمدم... مادرم از شهر اروئو بود و پدرم سرخ‌پوست... والدینم همدیگر را خیلی می‌خواستند.

بی‌تابی نخود در دیگ جوشان

بقّالی طوطی سبز و «خوش نوا و گویا»یی داشت.

 داستان راه آهن تهران ـ شاه عبدالعظیم

اولین راه آهن (=ماشین دودی) در ایران در زمان ناصرالدین شاه و بین تهران و شهر ری (=شاه عبدالعظیم) به طول ۸ هزار متر، از میدان شوش تا میدان شهر ری، ساخته شد.

صفحه1 از64