جنگ ایران و عراق در نیمروز 31شهریور1359، با حملۀ هواپیماهای عراقی به ایران آغازشد. گردانندگان رژیم آخوندی از همان ساعتهای اول آغاز جنگ، آن را «تحمیلی» اعلام کردند و بر هر تلاش و صدای صلح طلبانه گوش فروبستند و سرسختانه بر طبل «جنگ، جنگ، تا پیروزی» کوبیدند. راستی، اینان که پس از آغاز جنگ و تا هفت ـ هشت سال بعد، آن را «موهبت الهی» و «ضامن بقا»ی رژیمشان شمردند، آیا در زمینه سازی برای برپایی جنگ هم نقشی داشته اند؟

آنتوان سِوریوگین، نخستین عکّاس بلندآوازۀ دوره قاجار و دهۀ اول سلطنت پهلوی، از گرجیهای ساکن تهران بود که در پاییز سال 1209 شمسی (1830م) در سفارت روسیه تزاری در تهران به دنیاآمد و در سال 1312ش (1933م) در تهران درگذشت و در مزار ارمنیها در دروازه دولاب تهران به خاک سپرده شد.

به خانۀ «طبلۀ عطّار» خوش آمدید.

 

مَثَل «میازار موری که دانه کش است»، در شاهنامه فردوسی به دنیا آمد. از آنجایی که سرودن شاهنامه از سال 369 یا 370 هجری قمری آغاز شد و بازنگری آن در سال 400 هجری به پایان رسید، عمر این مَثَل بیش از هزار سال است. فردوسی این مثل را از زبان ایرج، پسر فریدون، نخستین شهریار دودمان کیانی بیان می کند. خلاصه داستان ایرج و دو برادرش را در زیر می خوانید.

صفحه61 از61