Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

به یاد صمد ـ امیرپرویز پویان

به یاد صمد ـ امیرپرویز پویان
 «...سالهای سال
 گرم کار خویش بود.
 ما چه حرفها که می زدیم
 او چه قصه ها که می سرود...
"بودن" را برگزیده ایم، امّا "چگونه بودن" را کمتر اندیشه کرده ایم. "چگونه بودن" را دانستن، از آگاهی به "چرا بودن" برمی‏خیزد. و آنان که آگاهی خویش را باور دارند، می‏دانند که چگونه باید بود؛ که خوب باید بود.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

 

سفرنامه ناصرخسرو
ناصر خسرو از شاعران معروف پارسی گو و از مبلّغان مذهب اسماعیلی در 9ذیقعده 394 هجری قمری (3سپتامبر1004 میلادی) در قبادیان بلخ زاده شد و در 481قمری (1088م) در روستای یَمگان بدخشان در افغانستان کنونی در آوارگی و دوری از یار و دیار درگذشت.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter