«تک بیت»های صائب تبریزی

«تک بیت»های صائب تبریزی
 صائب تبریزی (زادۀ 1000 هجری در تبریز ـ درگذشتۀ 1086هجری در اصفهان) از غزلسرایان معروف دورۀ صفوی و بنیانگذار «سبک هندی» در شعر فارسی است.
 خانوادهٔ صائب جزء هزار خانواری بودند که به دستور شاه عباس اول صفوی از تبریز کوچ کرده و در محله عباس‌آباد اصفهان ساکن شدند. این مردم را تبارزه (تبریزی‌ها)ی اصفهان می‌نامیدند. صائب در سال 1034هجری از اصفهان روانه هندشد. مدتی هم در هرات و کابل اقامت داشت.
 صائب در سرودن شعر شیوه یی داشت که چند قرن پس از درگذشت او «سبک هندی» خوانده شد.
 شماری از «تک بیت»های صائب زبانزد مردم شده و به صورت «مثَل» درآمده است. ازجمله تک بیتهای زیر:

«مقالات» یا «فیه ما فیه» مولوی

«مقالات» یا «فیه مافیه» سخنان مولوی است در نشستهای خصوصی که پس از تعطیل درسهای رسمی برگزار میشد و تا سالهای آخر عمر مولانا ادامه داشت. این سخنان در پاسخ پرسشهای حاضران بیان میشد. سخنان مولوی را در این نشستها, پسرش سلطان ولد یا یکی از شاگردان او مینوشت و مولوی آنها را بازبینی میکرد و آنها را در محلی حفظ میکردند. چند سال پس از درگذشت مولانا پسرش سلطان ولد یا یکی از شاگردان مولوی, آن یادداشتها را بازنویسی کرد و تدوین نمود.

شعر «روباه و زاغ»

شعر «روباه و زاغ» ـ حبیب یغمایی

خاطرات «فاطی کوچولو»ی شاملو

خاطرات «فاطی کوچولو»ی شاملو