Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

«خواب یلدا» و خاطره یی از خسرو گلسرخی

شعر«فردا» و خاطره یی از خسرو گلسرخی

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

از ساعت ۳ بعد از ظهر روز ۲۷ فروردین ۱۳۴۱ در جادۀ چالوس ـ کرج باران و تگرگ، ناگهان از راه رسید و بی‌امان بارید. بارش که تمام شد همه جا را آب فرا گرفته بود. سیل که به راه افتاد نه فقط جاده که تا شعاع ۸ کیلومتر کوه‌های کنار جاده را شست و کمی پایین‌تر با ریزش صخره ‌ها و رسوب گل و لای، راه شمال به کرج بسته شد.
 حدود دو هزار اتومبیل... در میانۀ راه متوقّف شدند. این راهبندان تا حدود ۴ صبح فردا ادامه داشت؛ تا زمانی که سرانجام با تلاش مأموران راهداری، جاده بازشد و مسافران راهی خانه شدند. امّا قربانیان این حادثه تنها مسافرانِ در راه مانده نبودند و همزمان سیل و ریزش کوه برای مردم کرج و تهران هم دردسرساز شد. ریزش کوه بیشتر از پنج ساعت جریان آب مرکز تصفیۀ سازمان آب را قطع کرد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

به یاد پروین دولت آبادی

به یاد پروین دولت آبادی ـ سیمین بهبهانی

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

شاملو: «شاه ساعدی را "نابود کرد"»!

شاملو: «شاه ساعدی را نابود کرد"»!

صفحه8 از62