Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

شنبه ۳ تیر ۹۶ - تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت ایران در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو - محکومیت موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه در ایران

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

روز شنبه ۱۰ ژوئن برابر با ۲۰ خرداد ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در لاهه مقابل پارلمان هلند، قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی را محکوم کرده و از برقراری دموکراسی وآزادی در ایران به رهبری مریم رجوی حمایت  کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه1 از169