شرکت حامیان مقاومت در آمستردام در تظاهرات محکومیت جنایت در حلب

شرکت حامیان مقاومت ایران در آمستردام در تظاهرات محکومیت جنایت علیه بشریت در حلب توسط عوامل خامنه ای و دیکتاتوری اسد - پنجشنبه - ۲۵ آذر ۹۵

شرکت حامیان مقاومت در آمستردام در تظاهرات محکومیت جنایت در حلب

شرکت حامیان مقاومت در آمستردام در تظاهرات محکومیت جنایت در حلب

شرکت حامیان مقاومت در آمستردام در تظاهرات محکومیت جنایت در حلب