کپنهاگ - حمایت از زندانیان سیاسی در ایران - همبستگی با جنبش دادخواهی

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

تظاهرات در کپنهاگ - حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

کپنهاگ - حمایت از زندانیان سیاسی در ایران - همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ توسط سران رژیم آخوندی در ایران - شنبه ۱۴ اسفند ۹۵

تظاهرات در کپنهاگ - حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

تظاهرات در کپنهاگ - حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

تظاهرات در کپنهاگ - حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter