تظاهرات برای محکوم کردن نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران  در یوتوبری

شنبه ۲ اردیبهشت تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در یوتوری در سوئد در محکومیت نمایش انتخابات قلابی فاشیسم مذهبی با شعار نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی - گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر کاظم رجوی شهید حقوق بشر

تظاهرات برای محکوم کردن نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران  در یوتوبری

تظاهرات برای محکوم کردن نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران  در یوتوبری