Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نمایشگاه عکس جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ در نروژروز شنبه ۱۷ مهر ۹۵، جمعی از ایرانیان آزاده در اسلو با برگزاری یک نمایشگاه عکس در رابطه با قتل عام ۳۰ هزار مجاهد در زندانهای رژیم ضدبشری آخوندی در تابستان ۶۷، به افشای این جنایت علیه بشریت رژیم آخوندی پرداختند. در این گردهمائی نماینده عفو بین الملل نروژ با شرکت خود ضمن یک سخنرانی همبستگی خود را با جنبش دادخواهی اعلام کرد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ در شهر برس سوئد

روز شنبه ۱۰ مهر ۹۵ جمعی از حامیان مقاومت در شهر برس در سوئد در همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ به دست سران رژیم آخوندی، یک گردهمایی و نماشگاه عکس در مرکز شهر برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام تابستان ۶۷ در  شهر مالمو سوئد

روز شنبه ۱۰ مهر ۹۵  جمعی از حامیان مقاومت در شهر مالموی سوئد در همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام سی هزار مجاهد اسیر در تابستان ۶۷ به دست سران رژیم آخوندی و به دستور خمینی ضدبشر، یک گردهمائی و نمایشگاه عکس در مرکز شهر برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام ۳۰ هزار مجاهد اسیر در تابستان ۶۷ - یوتوبری

جمعی از هواداران مجاهدین در یوتوبری - سوئد،‌ روز شنبه دهم مهرماه ۹۵،‌ در همبستگی با جنبش بین المللی دادخواهی و همزمان با دیگر شهرها و کشورهای جهان یک تظاهرات در مرکز شهر برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام سال ۶۷  در دانمارک

روز شنبه ۱۰ مهر ۹۵، جمعی از حامیان مقاومت در آرهوس ( دانمارک) در همبستگی بین المللی با جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام تابستان ۶۷ به دست سران رژی ضدبشری آخوندی یک تظاهرات در مرکز شهر برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ در هلند

جمعی از حامیان مقاومت در رتردام (هلند) روز شنبه ۱۰ مهر در همبستگی با جنبش دادخواهی بین المللی - فراخوان برای محاکمه سران رژیم آخوندی به خاطر قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان ۶۷ به دستور خمینی ضدبشر یک گردهمایی و مراسم در کلیسای مرکزی شهر رتردام برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی با دادخواهی بین المللی برای قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در نروژ

جمعی از حامیان مقاومت در اسلو روز جمعه ۸ مهر، در همبستگی با کارزار بین المللی دادخواهی قتل عام سی هزار زندانی سیاسی مجاهد در سال ۶۷ به دست رژیم ضدبشری آخوندی، یک تظاهرات و گردهمایی در مقابل پارلمان نروژ برگزار کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تظاهرات برای محکومیت موج اعدام ها در ایران - سوئٔد - یوتوبری

روز شنبه ۳ مهر ۹۵، جمعی از حامیان مقاومت در یوتوبری در محکومیت به موج وحشیانه اعدامهای جمعی توسط دژخیمان خامنه ای یک تظاهرات در مرکز شهر برگزار کردند. شرکت کنندگان همبستگی خود را با جنبش بین المللی دادخواهی برای محاکمه آمران و قاتلان سران رژیم ضدبشری آخوندی به خاطرقتل عام ۳۰ هزار مجاهد اسیر در سال ۱۳۶۷ اعلام کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه14 از169