Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی با زنان زندانی در ایران در سیدنی استرالیا

بعد از ظهر روز شنبه 29 آپریل 2017, در سیدنی استرالیا، به ابتکارانجمن زنان ایرانی در سیدنی و در همکاری مشترک با انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران- و کمیته استرالیایی های حامی دموکراسی در ایران, جلسه ای با عنوان «زنان قهرمان در ایران امروز» برگزار شد, دراین جلسه برای گرامیداشت زنان زندانی در ایران سه زندانی زن به عنوان نمونه ا زمیان مبارزان زن زندانی در زندانهای قرون وسطایی آخوندها به شرکت کنندگان معرفی شدند. این سه زن شجاع ایرانی, عبارت بودند از خانم مریم اکبری منفرد هوادار مجاهدین و از خانواده قربانیان قتل عام شده در دهه 60 و خانم آتنا دائمی فعال اجتماعی و جنبش مدنی و بویژه حامی کودکان کار در ایران و هم چنین خانم فریبا کمال آبادی ازاقلیت های مذهبی.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تظاهرات برای محکوم کردن نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران  در یوتوبری

شنبه ۲ اردیبهشت تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در یوتوری در سوئد در محکومیت نمایش انتخابات قلابی فاشیسم مذهبی با شعار نه به شیاد نه به جلاد رای من سرنگونی - گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر کاظم رجوی شهید حقوق بشر

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

اعتراض به نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران در مالمو - سوئد

شنبه ۲ اردیبهشت - اعتراض به نمایش انتخاباتی مسخره فاشیزم مذهبی ولایت فقیه در ایران - با شعار  نه به آخوند روحانی شیاد نه به آخود رئیسی جلاد رای من سرنگونی - گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر کاظم رجوی شهید حقوق بشر

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تظاهرات در دانمارک - محکومیت نمایش مسخره انتخابات فاشیزم ولایت فقیه

دانمارک - کپنهاگ - شنبه ۲ اردیبهشت - تظاهرات محکومیت نمایش انتخابات فاشیزم ولایت فقیه در ایران با شعار نه به جلاد نه به شیاد رای من سرنگونی و گرامیداشت سالگرد شهادت شهید حقوق بشر دکتر کاظم رجوی

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه2 از169