هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در اتاوا روز یکشنبه 25  آوریل به تظاهرات خود در مقابل پارلمان کانادا علیه توطئه خامنه ای - مالکی و مزدوران اعزامی اطلاعات آخوندی به اشرف ادامه دادند. در تظاهرات امروز هواداران مقاومت خواستار حفاظت بین المللی و ملل متحد از اشرف شدند.

در اعتراض به توطئه های ننگین رژیم ضد بشری آخوندی و مزدوران عراقی اش علیه قهرمانان دلیر اشرف، حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده و خانواده مجاهدان شهراشرف در کپنهاک روز شنبه چهارم اردیبهشت تظاهرات با شکوهی برگزار کردند.

 

 خانواده مجاهدان اشرف و هموطنان آزاده و شماري از اعضاي شوراي ملي مقاومت و شهروندان فرانسوي هوادار مقاومت روز شنبه 24 آوريل در ميدان شاتله اجتماع كردند و نسبت به توطئه های طراحی شده وزارت اطلاعات رژيم ضد بشری ملاهای حاکم برايران و عوامل مزدورش در عراق و به ويژه صحنه گردانی نوری مالکی که کينه خود را در روزهای پايان صدارت ننگينش به نمايش گذاشته است, دست به تظاهرات زده تا صدای مظلوميت اشرفيان را به گوش قانونگذاران, دولت و مردم فرانسه برسانند.


شهرآرهوس روز شنبه ۴ اردیبهشت ۸۹ شاهد حضور هواداران مقاومت و هموطنان آزاده ای بود که در مرکزشهر گرد آمده بودند تا نسبت به توطئه های طراحی شده وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری ملاهای حاکم برایران و عوامل مزدورش در عراق و به ویژه صحنه گردانی نوری مالکی که کینه خود را در پایان روزهای ننگین صدارتش به نمایش گذاشته است, دست به افشاگری بزنند  و صدای مظلومیت اشرفیان را به گوش دانمارکیها برسانند.

هواداران مقاومت و خانواده هاي اشرفيان روز پنجشنبه 22 Hوريل در مقابل سفارت عراق در لندن اكسيون اعتراضي برگزار كردند.
در اين اكسيون خشم خود را نسبت به آوردن مزدوران وزرات اطلاعات به دستور مالكي در جلو درب اشرف درشعارهاي كوبنده و اتش زدن عكس هاي مالكي نشان مي دادند.

شهر لاهه روز پنجشنبه شاهد حضور خانواده مجاهدان اشرف و هموطنان آزاده اي بود كه در مقابل پارلمان هلند گرد آمده بودند تا نسبت به توطئه هاي طراحي شده وزارت اطلاعات رژيم ضد بشري ملاهاي حاكم برايران و عوامل مزدورش در عراق و به ويژه صحنه گرداني نوري مالكي كه كينه خود را در پايان روزهاي ننگين صدارتش به نمايش گذاشته است, دست به افشاگري زده و صداي مظلوميت اشرفيان را به گوش قانونگذاران, دولت و مردم هلند برسانند.


در اعتراض به توطئه های ننگين رژيم ضد بشری آخوندي و مزدوران عراقی اش عليه قهرمانان دلير اشرف، حاميان مقاومت و ايرانيان آزاده ساکن تورنتودر كانادا روز چهارشنبه 21 آوريل  تظاهرات با شکوهی برگزار کردند.

 

در اعتراض به به حمله نافرجام نيروهاي عراقي به ساكنان اشرف, روز شنبه 17 آوريل هموطنان آزاده و خانواده اشرفيان و هوادران مقاومت به همراه شماري از اعضاي شوراي ملي مقاومت و شهروندان فرانسوي حامي مقاومت در ميدان شاتله يك تظاهرات برگزار كردند.