روز شنبه 13 مارس به دعوت خانواده هاي اشرفيان, گروهي از ايرانيان آزاده و جمعي از اعضاي شوراي ملي مقاومت در ميدان شاتله در يك تظاهرات اعتراضي خشم خود را نسبت به عملكرد كثيف و توطئه هاي وزارت اطلاعات در رابطه با اشرفيان و همچنين در حمايت از قيام مردم ايران اعلام كردند.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي، در سفر خود به فنلاند، با اسقف اعظم، عاليجناب يوكا پارما، دركليساي تاريخي شهر توركو ديدار و گفتگو كرد.
در بدو ورود خانم رجوي به كليساي توركو، كه كليساي اصلي و از شناخته شده ترين سمبلهاي كشور فنلاند است، عاليجناب پارما از ايشان استقبال كرد و به رئيسجمهور برگزيده مقاومت خيرمقدم گفت.

12 مارس 2010
تورون سونمات روزنامه اصلي منطقه توركو
امروز  اسقف یوکا پاراما, با رهبر اپوزيسيون ايران, شوراي ملي مقاومت ايران ملاقات مي كند. 
شوراي ملي مقاومت در پي سرنگون كردن رهبران مذهبی ایران و برقراری حقوق بشر و دموکراسی وحکومت قانون در ایران مي باشد.

پنجشنبه 11 مارس 2010
ساعت 1930 ) اخبار شامگاهي)
بخش سوئدي زبان
اين جنبش براي ايجاد تحريم هاي شديد تر عليه ايران تلاش مي كند و خواستار حمايت فنلاند است.
گزارشگر: ”بازديد مريم رجوي از فنلاند به خوبي از پيش برنامه ريزي  شده است. رجوي توسط گروه حقوق بشر پارلمان دعوت شده است. او مي خواهد كه فنلاند از شوراي ملي مقاومت ايران در مبارزه بر عليه رژيم ايران حمايت كند.

روز جمعه پشتيبانان و حاميان مقاومت در ميدان ناسيون ژنو در مقابل مقر سازمان ملل متحد با شركت در آكسيون و تظاهرات اعتراضي, توطئه مزدوران رژيم ملاها را در مقابل درب اشرف را محكوم كرده و به حمايت از ساكنان اشرف  برخاستند.

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي كه براي ديدار و گفتگو با رهبران سياسي و پارلماني فنلاند، به  هلسينكي پايتخت اين كشور سفر كرده،  با وزير دادگستري اين كشور، رئيس كميسيون خارجي، جانشينِ شهردار هلسينكي، رئيس هيأت فنلاند در مجمع پارلماني شوراي اروپا، رئيس كميسيون قانون اساسي پارلمان، رئيس كميسيون حقوق بشر، رئيس كميته حقوقي، رئيس كميته اشتغال و برابري،  رهبر فراكسيون سبزها, رهبر گروه پارلماني ائتلاف چپ و رهبران گروه سوسياليست در پارلمان اين كشور در باره اوضاع ايران و حفاظت و امنيت مجاهدان اشرف ديدار و گفتگو كرد.

روز شنبه  15 اسفند 88؛ هوادارن مقاومت و دوستدران اشرف در مرکز شهر آرهوس آکسیونی همراه با نمایشگاه عکس در حمایت از اشرفیان قهرمان بر پا کردند. هوادارن مقاومت در این تظاهرات پلاكادرهايي در محکومیت توطئه‌های رژیم آخوندی توسط دست نشاندهای مزدورش به همراه داشتند. بر این پلاکاردها نوشته شده بود ماللکی حیأ کن اشرف را رها کن، مرگ بر اصل ولایت فقیه... این آکسیون مورد حمایت گسترده شهروندان دانمارکی قرار گرفت و تعدادی از آنها گفتند که نامه‌های به نمایندگان خود در مجلس دانمارک نوشته اند و از آنها خواسته اند که اینا اعمال رژیم ملا‌ها را محکوم کنند.

روز شنبه 15 اسفند ۸۸؛ هواداران مجاهدین و مقاومت ایران برای حمايت از قيام مردم ايران و محکوم کردن توطئه رژیم آخوندی و مزدورانش در عراق با آوردن مزدوران اطلاعات به درب ورودی اشرف یک تظاهرات اعتراضی در مقابل عفو بین الملل درکپنهاک  برگزار کردند.

ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت روز شنبه 15 اسفند 88  درهواي بسيار سرد و طوفاني بروکسل برای حمایت از ساکنان اشرف و برای محکوم کردن جنایات رژیم ایران و مالکی علیه ساکنان اشرف یک تظاهرات اعتراضی پرپا داشتند.

 روز جمعه   14 اسفند ماه 1388 ايرانيان آزاده وحاميان مقاومت درايتاليا يك تظاهرات اعتراضي  در حمايت از اشرف  ودر همبستگي با قيام مردم ميهنمان برگزار كردند . اين تظاهرات  اعتراضي  درميدان مركزي شهر رم بنام رپوبليكا  بدعوت اتحاديه انجمنهاي ايراني مقيم ايتاليا برگزارشد.     
دراين اكسيون اعتراضي ايرانيان آزاده وخانواده هاي ساكنان اشرف خشم و انزجار خود را از تشبثات مزدوران رژيم آخوندي در جلوي درب شهر اشرف را ابراز نموده و نمايشات مضحك و شكست خورده  اجير شده گان رژيم درمانده آخوندي  و حاميان ولايت فقيه طلسم شكسته در دولت عراق و مزدوران مالكي  در جلوي درب اشرف را محكوم كردند
حاميان مقاومت ايران در زير باران شديد ضمن سر دادن شعارهايي بر عليه مالكي و خامنه اي و با آتش زدن عكسهاي منفور قاتلين مردم ايران حمايت و پشتياني خود را از قهرمانان شهر اشرف ابراز نموده و سوگند خوردند تا گرفتن حق اشرفيان از پاي نخواهند نشست و از هر شرايطي براي اعتراض و تظاهرات و گرفتن حق اشرفيان استفاده خواهند كرد.