مراسم بزرگذاشت شهدای ۱۹ بهمن۱۳۶۰، سالروز شهادت زن انقلابی مجاهد خلق اشرف رجوی وسردار بزرگ خلق موسی خیابانی وقهرمانان همراهشان باشرکت جمعی از اشرف نشانها و ایرانیان آزاده هوادار مقاومت ازسراسر ایتالیا در رم برگزارشد.

اشرف نشانها و ایرانیان آزاده در سالگرد حماسه ۱۹ بهمن ۶۰  در وین یاد اشرف زنان مجاهد خلق اشرف رجوی و سردار شهید آزادی موسی خیابانی و ۱۸ مجاهد در رکابشان را که برای آزادی مردم ایران جان خود را فدا کردند، گرامی داشتنند.

صفحه8 از171