همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی - سوئد-بوروس

همبستگی جمعی از حامیان مقاومت در شهر بوروس سوئد با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ - فراخوان برای محاکمه سران رژیم آخوندی در دادگاههای بین المللی بخاطر قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد - شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷

تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران در مقابل پارلمان هلند - محکومیت جنایات رژیم آخوندی در قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی و جنایات ضدبشری رژیم در سوریه

صفحه10 از171