Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

فاکس نیوز:‌ نمی توان به رژیم ایران و اسد اعتماد کرد

شرکت جمعی از حامیان مقاومت در گرامیداشت روز جهانی کارگر در سیدنی استرالیا - همبستگی حامیان مقاومت با کارگران معدن آزاد شهر گلستان - تسلیت به خانواده های قربانیان فاجعه - محکومیت رژیم ضدبشری ولایت فقیه

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی با زنان زندانی در ایران در سیدنی استرالیا

بعد از ظهر روز شنبه 29 آپریل 2017, در سیدنی استرالیا، به ابتکارانجمن زنان ایرانی در سیدنی و در همکاری مشترک با انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران- و کمیته استرالیایی های حامی دموکراسی در ایران, جلسه ای با عنوان «زنان قهرمان در ایران امروز» برگزار شد, دراین جلسه برای گرامیداشت زنان زندانی در ایران سه زندانی زن به عنوان نمونه ا زمیان مبارزان زن زندانی در زندانهای قرون وسطایی آخوندها به شرکت کنندگان معرفی شدند. این سه زن شجاع ایرانی, عبارت بودند از خانم مریم اکبری منفرد هوادار مجاهدین و از خانواده قربانیان قتل عام شده در دهه 60 و خانم آتنا دائمی فعال اجتماعی و جنبش مدنی و بویژه حامی کودکان کار در ایران و هم چنین خانم فریبا کمال آبادی ازاقلیت های مذهبی.

صفحه2 از169