Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

مراسم بزرگداشت روز جهانی زن در نروژ  توسط انجمن جوانان نروژ برگزار شد. در ابتدای این مراسم  مسول جوانان نروژ به سخنرانی پرداخت و گفت شرایط زنان در ایران تحت حاکمیت ملاها هر روز پر فشارتر و با سرکوب و اختناق همراه است. زنان ایران ۱۵۰ سال برای آزادی و برابری مبارزه می کنند. دراین دوران زنان ایران در گیر مبارزه با بنیادگرایی اسلامی هستند.
مقاومت ایران با رهبری زنان ذیصلاح مبارزه بزرگی را پیش می برند. به گفته خانم مریم رجوی نمی شود نیمی از جامعه که زنان هستند برای آزادی و رهایی خود مبارزه بکنند ولی نیمی از جامعه که مردان هستند در تاریکی بمانند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی ملی - یوتوبوری سوئد- تظاهرات در حمایت از معلمان و کارگرانایرانیان آزاده ، اشرف نشانها در اوتاوای کانادا، یوتوبوری و بروس سوٍئد در همبستگی با  زندانیان سیاسی و کارگران و معلمان و پرستاران شعار سر دادند و حمایت خود را از مبارزات آنها علیه رژیم ضد ایرانی آخوندی اعلام کردند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه5 از169