ناهید همت آبادی:‌ نکاتی جالب از زندگی موسیقیدانان بزرگ جهان

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

هنگامیکه یوهانس برامس به اتفاق یکی از آشنایان در جمعی خصوصی، سوناتی برای ویولنسل را اجرا میکردند و نوازنده ویولنسل بهیچوجه از پس اجرای قطعه ی مربوطه برنمی‌آمد، برامس که از این بابت هر لحظه بیش از پیش خشمگین میشد، ناگهان بخش پیانوی قطعه را چنان قوی و بلند نواخت که نوازنده ی ویولنسل نیز ناچار چند میزان سکوت ساز خود را غنیمت شمرده و آهسته به برامس گفت: " لطفا قسمتهای پیانو را کمی آهسته تر بنواز چون من صدای ساز خودم را اصلا نمی‌شنوم" و برامس به او پاسخ: داد: "عجب آدم خوشبختی هستی!!"

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه1 از177