حسین پویا: "عاقا" و "طلاب جوان"!

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ایام عید است. دهنتان را شیرین کنید.
داستان سخنرانی بی سر و ته خامنه ای برای تعدادی از آخوندهای حوزه قم.
دوستان شرح سخنرانی من گوش کنید
قصه جالب و مامانی من گوش کنید
******

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه46 از175